Elektroniske etiketter

Et elektronisk hylleetikettsystem (ESL) brukes av forhandlere for å vise produktpriser på hyller. Produktprisen oppdateres automatisk når en pris endres fra en sentral kontrollserver. Vanligvis er elektroniske displaymoduler festet til forkanten av butikkhyllene.

Elektroniske hyllemerker (esls) er den nye innovative og moderne teknologien for butikker i murstein og mørtel. med trussel om online konkurranse og skiftende trender, nå mer enn noensinne, trenger du esls for å overleve og gå inn i begynnelsen av ny detaljhandel.